Wi-Fi Extender Tenda A9

  • €19,00

  • Ri Përques i valëve të Wi-Fi
  • Mbulueshmëria me sinjal deri ne 200 m2