OTG to USB

  • €2,00

  • -Hapeni përmbajtjen e USB-së në telefonin tuaj mobil
  • -Bartni të dhënat tuaja prej USB në telefon apo anasjelltas
  • -E përshtatshme për pajisje me port Micro USB